1.9.2020 Lisää tietoa kuluttajien metallijätteestä

Millaista metallijätettä kuluttajat tuovat taloyhtiöiden keräyssäiliöihin ja Rinki-ekopisteisiin? Mepak-Kierrätys Oy ja StenaRecycling Oy murskasivat yli 400 tonnia kuluttajakeräyksestä saatua metallijätettä ja tutkivat asiaa. Säännölliset taseajot tukevat metallipakkausjätteen tilastointia, kuluttajien kierrättämän metallijätteen koostumuksen seurantaa ja kuluttajaneuvontaa. 

Lue lisää taseajojen tuloksista Me-Pak Kierrätys Oy:n sivuilta