8.12.2017 Elinkeinoelämän selvitys: Infrainvestoinneissa huomioitava myös kuljetettavat eurot

Suomen Uusioraaka-aineliiton jäsenyhteisö Teknologiateollisuus ry on ollut mukana teettämässä selvitystä, jonka tavoitteena on ollut arvioida tieverkon roolia elinkeinoelämän tuotanto- ja toimitusketjuissa.

Suomessa on totuttu mittaamaan tieliikenneväylien merkitystä lähinnä ajoneuvomäärien ja tonnien muodossa. Selvitys tuo tarkasteluun uuden mittarin: eri tieosuuksia tulee arvioida myös sen kautta, miten paljon arvoa (euroja) niiden kautta kuljetetaan. Tarjolla on nyt uutta tietoa seitsemän toimialan käyttämistä reiteistä eri puolilla maata.

Lisätietoa selvityksestä löytyy tiedotteesta: http://www.teknologiateollisuus.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/elinkeinoelaman-selvitys-infrainvestoinneissa-huomioitava-myos-kuljetettavat

Koko selvityksen voit lukea täällä: http://teknologiateollisuus.fi/sites/default/files/file_attachments/elinkeinoelaman_kuljetukset_tieverkolla_volyymi-_ja_arvoanalyysi_wsp_finland.pdf