Toiminta

Uusioraaka-aineilla on valtavan kansantaloudellisen merkityksensä lisäksi ainutlaatuinen merkitys ympäristöömme ja luontoon. Kierrättämällä mahdollisimman monia uusiokäyttöön soveltuvia materiaaleja säästämme kalliita uusiutumattomia luonnonvaroja, tehostamme uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä ja pienennämme kaatopaikkojen määrän minimiin.

Suomen uusioraaka-aineliiton jäsenkunnan kautta kulkee kierrätykseen ja uusioraaka-aineeksi jo nyt yhteensä 50 % käytöstä poistetusta materiaalimäärästä.