Toimintasuunnitelma 2017

Liitto edistää kiertotalouden periaatteiden mukaisesti uusioraaka-aineiden talteenottoa, jalostusta ja käyttöä sekä niiden tunnetuksi tekemistä.

Tulevana vuonna liiton historiateosta toimitetaan jäsen- ja yleisötilauksien lisäksi kunta- ja kaupunkikirjastoille (pääkirjastoille).

Liiton ja jäsenten toimintaa tuodaan esille julkaisemalla ajankohtaisia tiedotteita ja uutisia liiton kotisivuilla.

Tuottajavastuun kehittymistä seurataan yhteydenpidossa tuottajiin, tuottajayhteisöihin sekä kuluttaja- ja kaupan järjestöihin.

Liitto järjestää yhteisiä neuvottelutapaamisia, joissa voidaan käsitellä jäsenten toimintaan ja tuottajavastuuseen liittyviä ajankohtaisia asioita.

Etsitään mahdollisuuksia, missä liiton jäsenten osaamista ja kokemusta voitaisiin hyödyntää alalle pyrkivien ”Startup” yritysten / mahdollisten innovaatioiden tukemiseksi.

Liitto kerää tilastoja uusioraaka-aineiden talteenotosta hyödyntämisestä sekä tuottajavastuun toteutumisesta. Tilastoja voidaan tarvittaessa käyttää liiton ja sen jäsenten tavoitteiden edistämiseksi.

Jäsenhankintaa jatketaan. Tavoitteena on, että erilaiset uusioraaka-aineet tulevat mahdollisimman laajasti toimintamme piiriin ja että kaikkien materiaalien tuottajayhteisöt olisivat edustettuina.

Opintomatkaa suunnitellaan järjestettäväksi lokakuussa Pohjois-Italiaan.