Toimintasuunnitelma 2019

Liitto edistää kiertotalouden periaatteiden mukaisesti uusioraaka-aineiden talteenottoa, jalostusta ja käyttöä sekä niiden tunnetuksi tekemistä.

Liiton historiateoksen välitystä jäsenistölle ja yleisölle jatketaan. Lisäksi se on saatavana liiton sivuilla sähköisenä kirjana.

Liiton ja jäsenten toimintaa tuodaan esille julkaisemalla ajankohtaisia tiedotteita ja uutisia liiton kotisivuilla. Tiedotuskanavana käytetään myös sosiaalista mediaa. Liiton toimintaa tuodaan esille etsimällä mahdollisuuksia julkaista aluksi liiton jäsenille tehdyn kyselyn pohjalta esimerkkejä uusioraaka-aineiden hyödyntämisestä konkreettisina tuotteina. Selvitetään rahoitusmahdollisuuksia laajemman oppimateriaalin tuottamiseen ja julkaisuun sekä raaka-ainetaseen tilastointiin.

Tuottajavastuun kehittymistä seurataan yhteydenpidossa tuottajiin ja tuottajayhteisöihin.

Liitto järjestää yhteisiä neuvottelutapaamisia, joissa voidaan käsitellä jäsenten toimintaan liittyviä ajankohtaisia asioita. Liiton jäsenten välistä vuorovaikutusta ja kokemusten vaihtoa tuetaan mahdollistamalla kahdenväliset kohtaamiset liiton tapahtumissa.

Jäsenhankinnan tavoitteena on, että erilaisia uusioraaka-aineita käsittelevät yritykset tulevat mahdollisimman laajasti toimintamme piiriin, ja että kaikkien materiaalien tuottajayhteisöt olisivat edustettuina.

Vuosittainen opintomatka järjestetään lokakuussa, suunniteltu kohdemaa on Kroatia.