Toimintasuunnitelma 2018

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

Liitto edistää kiertotalouden periaatteiden mukaisesti uusioraaka-aineiden talteenottoa, jalostusta ja käyttöä sekä niiden tunnetuksi tekemistä.

Liiton historiateoksen välitystä jäsenistölle ja yleisölle jatketaan sekä jäsentilauksien että kirjanvälittäjien kautta. Lisäksi kirjaa välitetään suoraan kunta- ja kaupunkikirjastoille sekä oppilaitosten kirjastoille.

Liiton ja jäsenten toimintaa tuodaan esille julkaisemalla ajankohtaisia tiedotteita ja uutisia liiton kotisivuilla. Uutena tiedotuskanavana käytetään sosiaalista mediaa. Liiton toimintaa tuodaan esille myös etsimällä mahdollisuuksia julkaista uusioraaka-ainealan oppimateriaali.

Tuottajavastuun kehittymistä seurataan yhteydenpidossa tuottajiin, tuottajayhteisöihin sekä kuluttaja- ja kaupan järjestöihin.

Liitto järjestää yhteisiä neuvottelutapaamisia, joissa voidaan käsitellä jäsenten toimintaan ja tuottajavastuuseen liittyviä ajankohtaisia asioita. Liiton jäsenten välistä vuorovaikutusta ja kokemusten vaihtoa tuetaan mahdollistamalla kahdenväliset kohtaamiset liiton tapahtumissa.

Liiton jäsenten osaamista ja kokemusta hyödynnetään alalle pyrkivien yritysten tukemiseksi ja uusioraaka-ainealan innovaatioiden luomiseksi esimerkiksi start-up yhteistyön muodossa.

Liitto kerää tilastoja uusioraaka-aineiden talteenotosta, hyödyntämisestä sekä tuottajavastuun toteutumisesta. Tilastoja voidaan tarvittaessa käyttää liiton ja sen jäsenten tavoitteiden edistämiseksi.

Jäsenhankinnan tavoitteena on, että erilaiset uusioraaka-aineet tulevat mahdollisimman laajasti toimintamme piiriin ja että kaikkien materiaalien tuottajayhteisöt olisivat edustettuina.

Opintomatkaa suunnitellaan järjestettäväksi lokakuussa Islantiin.